e-book Dieta GAPS Faza I. Przepisy, Wskazówki, Lista Zakupów

Chcesz rozpocząć protokół GAPS i zamierzasz się do tego dobrze przygotować?

Przeczytałeś książkę GAPS, ale wciąż nie wiesz jak zacząć?

Próbujesz zmienić swoje nawyki żywieniowe, ale wciąż coś sabotuje Twoje starania?

Z pomocą przychodzi e-book, który napisałam specjalnie dla osób takich jak Ty. Znajdziesz w nim m.in.:

 • wiele wskazówek, które ułatwią Ci zrozumienie swojego ciała (nie tylko na diecie GAPS), dzięki czemu łatwiej będzie Ci wytrwać w swoich postanowieniach 
 • listę zakupów z produktami dozwolonymi w pierwszej fazie diety GAPS, wraz z opisem na co zwracać szczególną uwagę
 • podpowiedzi gdzie robić zakupy i czy warto rozpoczynać GAPS, jeżeli masz bardzo ograniczony budżet
 • przepisy dostosowane do pierwszej fazy GAPS - chyba najbardziej wyczekiwana część całego e-booka - znajdziesz w nim ponad 40 przepisów m.in. na rosoły, zupy i podroby, jak długo gotować wywar i dlaczego oraz jak go przechowywać; jak zrobić samemu masło klarowane i smalec
 • dowiesz się dlaczego warto wybierać mleko niepasteryzowane, zamiast pasteryzowanego i jak zrobić z niego domowy jogurt, kefir oraz kwaśną śmietanę

Niektórzy mówią, że to książka kucharska czarownicy rodem z Salem - przekonaj się sam!

Aktualna cena e-booka to 35,00 zł brutto i jest to cena promocyjna. Cena regularna to 50,00 zł brutto. E-book jest produktem elektronicznym, książką zapisaną w formacie PDF.

1

W celu zamówienia e-booka, postępuj z poniższą instrukcją:

 1. Dokonaj przelewu na rachunek: 

  GAPS-GUIDE Karolina Sorn
  ul. Wspólna 3
  84-242 Luzino

  07 1140 2004 0000 3002 8187 0112

  Kod SWIFT dla przelewów zagranicznych: BREXPLPWMBK

  Tytułem: e-book I + adres e-mail, na który chcesz abym wysłała e-booka
  Jeżeli Twój bank nie akceptuje znaków specjalnych, pomiń je


  Kwota do zapłaty: 35,00 zł (w przypadku zakupu 1 szt. e-booka)

 2. Wyślij maila na adres:

  contact@gaps-guide.com

  Podaj w tytule te same informacje, które podałeś w tytule przelewu (e-book I + adres e-mail, na który chcesz, abyśmy wysłali e-booka).

  W treści zamieść informację, że akceptujesz Regulamin (zamieszczony w p. 3 poniżej) oraz podaj dane do faktury:

  a) Imię
  b) Nazwisko
  c) Adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

  Opcjonalnie:

  d) NIP
  e) Nazwa firmy

  W odpowiedzi na Twój e-mail, na adres wskazany w tytule zamówienia, w przeciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku podanym w p. 1, zostanie przesłany e-book: „Dieta GAPS faza I. Przepisy, Wskazówki, Lista Zakupów”. Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymasz e-maila z e-bookiem, skontaktuj się z nami elektronicznie pod adresem: contact@gaps-guide.com lub telefonicznie pod nr tel.: +48 513 782 119. Dołożymy wszelkich starań abyś jak najszybciej mógł otrzymać zamówiony produkt!

 3. Zapoznaj się z poniższym regulaminem – składając zamówienie, oświadczasz, że się z nim zapoznałeś i go akceptujesz:

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia. Brak podania niezbędnych do realizacji zamówienia danych będzie skutkował nieprzyjęciem Twojego zamówienia do realizacji.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić przesyłając swoją prośbę na adres e-mail: contact@gaps-guide.com

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez: GAPS-GUIDE KAROLINA SORN NIP: z siedzibą w Robakowie (84-242), ul. Wspólna 3, NIP: 5882209689, REGON 520339581 e-mail: contact@gaps-guide.com

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez GAPS-GUIDE KAROLINA SORN za pośrednictwem sklepu internetowego www.gaps-guide.com zwanego dalej Sklepem

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-mail) produktu elektronicznego.
 3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – oznacza ten regulamin.
 7. Sprzedawca – oznacza GAPS-GUIDE KAROLINA SORN z siedzibą w Robakowie (84-242), ul. Wspólna 3, NIP: 5882209689, REGON 520339581 e-mail: contact@gaps-guide.com.
 8. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy www.gaps-guide.com.
 9. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 10. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, treści, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 4 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient może złożyć zamówienie używając poczty elektronicznej e-mail, wykorzystuje do tego dane kontaktowe podane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 4. Przedmiotem Umowy sprzedaży są Treści cyfrowe, po których dostarczeniu nie przysługuje prawo zwrotu.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze lub Wydarzeniu stanowią ceny brutto.
 2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu transakcja zostaje anulowana, a umowa sprzedaży bezskuteczna.

§ 6 Dostawa

 1. Złożone zamówienie zostaje weryfikowane przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności tj. ceny Produktu i kosztów dostarczenia wskazanych w zamówieniu. Zamówienia realizowane są w ciągu 72 h roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie podanym przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:

  a) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;

  b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie;

 3. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z fakturą VAT, obejmującą dostarczone produkty w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
 4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 6. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. W wypadku reklamacji Towarów, których Dostawa następuje drogą elektroniczną, Klient może przesłać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość, zawierającą opis reklamacji.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres contact@gaps-guide.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest GAPS-GUIDE KAROLINA SORN z siedzibą w Robakowie (84-242), ul. Wspólna 3, NIP: 5882209689, REGON 520339581 e-mail: contact@gaps-guide.com
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w składania zamówienia uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 10 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 WRZEŚNIA 2022

Copyright © 2022 GAPS-GUIDE KAROLINA SORN

Otwarte: Pn-Pt 8.00-18.00 So 8.00-14.00

+48 513 782 119

contact@gaps-guide.com

Obserwuj mnie:

© 2022 GAPS Guide Karolina Sorn - Cała zawartość bloga ma wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel tej strony nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tej stronie lub znalezionych przez kliknięcie na link w tej witrynie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w tych informacjach. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia lub uszkodzenia spowodowane wyświetlaniem lub wykorzystaniem tych informacji. Niniejsze warunki użytkowania mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.